Dzisiaj jest:  29 Listopada 2023   Imieniny: Błażeja, Margerity
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5246668
gości
 
  
PPWOW
PPWOWGmina Sławno uczestniczy w Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Banku Światowego.
Do udziału w programie w województwie łódzkim zakwalifikowało się 37 gmin. Celem  programu jest:
- podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich,
- aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów.

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminę we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz do rozwoju lokalnych organizacji.

Na realizację różnorodnych działań w zakresie polityki społecznej wynikających z lokalnych potrzeb gmina Sławno w okresie 2008-2009 ma do dyspozycji kwotę 104.900 Euro.
Środki finansowe z Programu umożliwią gminie realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
- osób starszych,
- dzieci i młodzieży,
- rodzin.

Konsultantem Regionalnym Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich dla gminy Sławno jest Pani KRYSTYNA FUERST.
W gminie powołany został Zespół Roboczy ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w składzie:
- Stanisław Ścierwicki - Przewodniczący Zespołu
- Arkadiusz Knap - Członek Zespołu
- Marianna Śmiechowska - Członek Zespołu
- Mirosława Śmigiel - Członek Zespołu
- Halina Biskup - Członek Zespołu
- Danuta Urbańczyk - Członek Zespołu
- Elżbieta Białecka - Członek Zespołu
- Jan Melka - Członek Zespołu
- Zuzanna Broszczyk - Członek Zespołu
- Iwona Włodarczyk - Członek Zespołu
- Dorota Mazur - Członek Zespołu


  • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 (kliknij)
  • Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe dla Koordynatorów PPWOW oraz osób zajmujących się zamówieniami publicznymi i programem komputerowym MIS (kliknij)

Szczegółowe informacje o Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich można uzyskać na stronie internetowej www.ppwow.gov.pl
USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.


Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe.
  • Utworzenie i prowadzenie świetlicy przedszkolnej (kliknij)
  • Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (kliknij)
Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w celu kształtowania uzdolnień i sprawności fizycznej - współzawodnictwo szkół w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży - wyłanianie najbardziej uzdolnionych sportowo i umożliwienie im startu na wyższych szczeblach rywalizacji (kliknij)
  • Zapewnienie integracji młodzieży w różnym wieku z terenu gminy poprzez zorganizowanie mitingu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (kliknij)
  • Przeprowadzenie szkolenia sportowego i treningów w zakresie lekkiej atletyki i kolarstwa - zorganizowanie zawodów w tych dyscyplinach (kliknij)


USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN.


Aktywizacja lokalnego środowiska oraz podniesienie poziomu integracji społecznej poprzez organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych odbudowujących i podtrzymujących lokalną tradycję oraz wspierających integrację międzypokoleniową, w tym organizowanie warsztatów i kursów, prezentowanie lokalnej twórczości i dorobku kulturowego.
  • Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską (kliknij)


USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN.

Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych i turystyczno - krajoznawczych celem nawiązania nowych kontaktów i znajomości.
  • Integracja szansą dla wszystkich (kliknij)

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia