Dzisiaj jest:  02 Kwietnia 2023   Imieniny: Franciszka, Malwiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5132230
gości
 
  
"Muzyka naszym życiem" - 9.5
Kapitał Ludzki


Od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2010 r.
Gmina Sławno (beneficjent) / Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Sławnie (realizator)

realizują projekt nr UDA-POKL.09.05.00-10-291/08-00 pt.

 Muzyka naszym życiem


współfinansowany przez Unię Europejską
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Podpisanie umowy

W dniu 8 lipca 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa na realizację tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do 35 mieszkańców terenu gminy Sławno w wieku 9-14 lat i ma charakter inicjatywy oddolnej. Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych od września 2009 r. do czerwca 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie. Zajęcia muzyczne posiadają ogólno wychowawcze wartości, zatem konieczne jest podtrzymywanie inicjatyw mieszkańców gminy do częstego kontaktu z dorobkiem kultury muzycznej. Atrakcyjnym elementem przedsięwzięcia będzie wyjazd do Filharmonii Łódzkiej, który z pewnością dopełni edukacyjno – integracyjny charakter projektu.

człowiek najlepsza inwestycja


 Ogłoszenie o naborze na zajęcia muzyczno - ruchowe

Nabór skierowany jest do grupy uczestników w wieku 9-14 lat.
Rekrutacja odbędzie się w dniu 3 września 2009 roku o godz 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 10 w Sławnie.
Naboru dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły w Sławnie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na przesłuchanie.Wyniki naboru

W wyniku przesłuchań chętnych na zajęcia edukacyjno-muzyczne, które odbyły się 1 września 2009 roku wyłoniono dwie grupy uczestników:
  • I grupa  - 11 uczestników
  • II grupa - 24 uczestników
Zajęcia odbywać się będą:
-   wtorek,
-   czwartek,
-   piątek

Informacja dla rodziców:
Informacje o postępach swoich dzieci rodzice mogą uzyskać  raz w miesiącu u instruktora prowadzącego zajęcia.Realizacja projektu

Gmina Sławno otrzymała dotację rozwojową w wysokości 50.000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjno - muzycznych w ramach projektu "Muzyka naszym życiem" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Jednostką realizującą w/w projekt jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 9 – 14 lat  wyłonione podczas przesłuchań z terenu gminy Sławno.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu dla pierwszej grupy i dwa razy w tygodniu dla drugiej grupy. Obecnie w I grupie ćwiczy 11 osób, w II grupie 24 osoby.
W ramach tych środków zatrudniono instruktorów, zakupione zostaną  instrumenty muzyczne, podręczniki oraz buty.

Kapitał Ludzki


Kapitał Ludzki


Kapitał Ludzki


Kapitał Ludzki

Uroczyste występy

W dniu 22 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie noworoczne, podsumowujące osiągnięcia społeczno - gospodarcze gminy Sławno za lata 2006-2009  z udziałem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Mariana Zalewskiego, Posła na Sejm RP - Pana Roberta Telusa, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pana Marka Mazura, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego - Pana Wiktora Olszewskiego, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego - Pana Artura Bagieńskiego, Wicewojewody Łódzkiego - Pani Krystyny Ozga, Łódzkiego Kuratora Oświaty - Pani Wiesławy Zewald, Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego - Pana Gen. Bryg. Zbigniewa Smoka, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi - Pana płk Wojciecha Filkowskiego, przedstawicieli samorządowych władz wojewódzkich i powiatowych, kierowników instytucji i organizacji z powiatu opoczyńskiego, księży i kapelanów. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firm i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Sławno , przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz druhowie strażacy, dyrektorzy szkół, radni Rady Gminy Sławno oraz pracownicy Urzędu Gminy. Podsumowanie było okazją do zaprezentowania bardzo licznie zgromadzonym gościom dorobku samorządu gminy na przestrzeni ostatnich lat.
W części artystycznej wystąpiła  grupa działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie oraz zespół taneczny „ Marżonetki”, który wykonał układy taneczne. Uroczyste występy są efektem dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu "Muzyka naszym życiem".


występ

występ

występ

Zajęcia w ramach projektu

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zdjęcia

zdjęcia

zajęcia


Wyjazd do Filharmonii Łódzkiej


W dniu 12 marca 2010 roku grupa 35 osobowa wraz z instruktorami uczestniczyła w koncercie symfonicznym "DIMENSION TRIO" w Filharmonii Łódzkiej w Łodzi. Wyjazd organizowany był w ramach projektu "Muzyka naszym życiem".

Uczestnicy wyjazdu byli pod wrażeniem koncertu, który wywarł na nich niezapomniane emocje.
Podziwiali pierwszy raz na żywo grę orkiestry symfonicznej, partie solowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. Zachwyceni byli atmosferą i wystrojem filharmonii.
Wyjazd zorganizowany dzięki środkom z Unii Europejskiej pozwolił odkryć w młodych ludziach niedostrzeganą wrażliwość artystyczną, umożliwił integrację młodego pokolenia oraz przyczynił się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Pokazywanie młodym ludziom występów na najwyższym poziomie zmobilizuje ich do dalszego działania, odkrywania nowych pasji i zainteresowań, przez co stanowić oni będą kapitał ludzki lokalnej społeczności.

Filharmonia

Filharmonia

Występy okolicznościowe

W maju z okazji Dnia Matki uczestnicy projektu "Muzyka naszym życiem" przygotowali uroczysty występ dla zaproszonych gości. Przez moment sala Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie zamieniła się w parkiet taneczny, tworząc wyjątkową atmosferę imprezy. Dzieciaki tańczyły, śpiewały, grały na instrumentach oraz recytowały wiersze i składały podziękowania przybyłym rodzicom.

dzień matki

dzień matki  
Plenerowe występy

W dniu 3 czerwca 2010 r. w Uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  uczestniczyli również beneficjenci projektu "Muzyka naszym życiem". Dzieciaki uświetniły swoimi występami Mszę Św. oraz uroczystą procesję ulicami Sławna. Zaprezentowały lokalnej społeczności umiejętności nabyte dzięki udziałowi w projekcie oraz rozpropagowywały idee angażowania się młodych ludzi w życie społeczne.

Boże Ciało   

Boże Ciało

Boze Ciało

23 czerwca 2010 r. uczestnicy projektu "Muzyka naszym życiem" uświetnili swoimi występami uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012". Wójt Gminy Sławno - Tadeusz Wojciechowski prowadząc uroczystość wielokrotnie podkreślał, iż występujące grupy prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiej Funduszu Społecznego.
Była to kolejna okazja do zaprezentowania zaproszonym gościom oraz lokalnej społeczności rezultatów realizowanej inicjatywy oraz pokazania dobrych praktyk w zakresie aktywizowania młodego pokolenia.

orlik

orlik
     
orlik

orlik

Uroczyste podsumowanie projektu

Po zakończeniu realizacji zajęć zorganizowano uroczyste podsumowanie projektu. Uczestnicy zaprezentowali zgromadzonym gościom umiejętności nabyte podczas inicjatywy. Wójt Gminy Sławno - Tadeusz Wojciechowski, Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie - Wiesława Lenarcik oraz Koordynator Projektu - Alina Król wręczyli uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy. Beneficjenci projektu nie pozostali dłużni, wręczając władzom pamiątkową tablicę projektu, która została umieszczona w Urzędzie Gminy w Sławnie.

tablica

Na uroczystości byli obecni również rodzice dzieci oraz lokalni mieszkańcy. Elementem integracyjnym spotkania było wspólne ognisko.


podsumowanie projektu

wręczanie dyplomów

wręczanie dyplomów

podsumowanie projektu

Od lewej: Koordynator Projektu - ALINA KRÓL, Wójt Gminy Sławno - TADEUSZ WOJCIECHOWSKI, Dyrektor Szkoły w Sławnie - WIESŁAWA LENARCIK.

INTEGRACYJNE OGNISKO

Zarówno uczestnicy jak i realizatorzy projektu zadeklarowali chęć kontynuacji zajęć muzycznych i tanecznych. Tak więc inicjatywa realizowana dzięki wsparciu środków unijnych przyniosła zamierzone efekty: zaktywizowała lokalne środowisko oraz pozwoliła młodym ludziom rozwijać swoje pasje muzyczne i taneczne.


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Wszystkim uczestnikom projektu 
życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych
oraz pragniemy aby muzyka nadal gościła w ich życiu... 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia