Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129691
gości
 
  
„WSPARCIE NA STARCIE – 3 przedszkola w Gminie...

logo

Od 7 kwietnia2010 r. do 30 listopada 2011 r.
Gmina Sławno realizuje projekt

„WSPARCIE NA STARCIE
- 3 przedszkola w Gminie Sławno”


współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


hasło

przedszkola

Witamy na stronie projektu
„ WSPARCIE NA STARCIE
-3 przedszkola w GMINIE SŁAWNO"


 
 
Wójt Gminy Sławno informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o nr POKL/II/9.1.1/09 w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina Sławno otrzymała dofinansowanie na projekt o numerze
WNDPOKL.09.01.01-079/09
„WSPARCIE NA STARCIE - 3 przedszkola w Gminie Sławno”

Otrzymane na realizację projektu dofinansowanie wynosi 1 071. 224,00 zł.
a wkład własny Gminy Sławno 19 950,00 zł.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
na początkowym etapie edukacji dzieci z terenu gminy, poprzez objęcie edukacją przedszkolną w 3 punktach przedszkolnych, w ciągu dwudziestu miesięcy łącznie 115 dzieci w wieku 3-5 lat.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w punktach rozpoczęły się od 4.05.2010 r.
i
trwać będą
do 18.11.2011r.
 
 
 

Zajęcia dydaktyczno wychowawcze będą realizowane w trzech edycjach:

I edycja od 4.05.2010 r. do 31.08.2010 r.
II edycja od 1.09.2010 r. do 31.07.2011r.
III edycja od 1.08. 2011r. do 18.11.2011r.

W ramach realizowanego projektu utworzone zostały punkty przedszkolne
z siedzibą w budynkach następujących szkół na terenie Gminy Sławno:


1) Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie
2) Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie
3) Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H.
Ossowskich w Kunicach.

przedszkole

Rodzice z uznaniem przyjęli utworzenie tych placówek. Zapewniają one dzieciom dobrą zabawę, przygotowują też do podjęcia nauki w szkole, tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, wspierają rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, umożliwiają dzieciom i rodzicom kontakt ze specjalistami świadczącymi pomoc pedagogiczną i logopedyczną. Nauczycielki tych placówek otaczają indywidualną opieką każdego zwychowanków i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości, współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych. Uwzględniając prawa rodziców do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie przedszkolnym oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju umożliwia się rodzicom udział w zajęciach i obserwację dziecka w placówce. Do pomocy w pracy z dziećmi w każdym punkcie przedszkolnym zatrudniono pomoce nauczycielek, które dbają o bezpieczeństwo dzieci, pomagają w utrzymaniu czystości i porządku, przygotowują potrzebne pomoce i materiały do zajęć, towarzyszą i pomagają dzieciom podczas posiłku, w łazience, na spacerach, itp.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w środowisku wiejskim, co jest jednym z celów priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

przedszkola
OFERUJEMY

W ramach projektu zapewniamy dzieciom:

- Zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego 5 razy w
tygodniu po 10 godzin
dziennie,
- Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- Wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek),
- Każdej grupie przedszkolnej 2 opiekunki i pomoc,
- Wycieczki krajoznawczo-turystyczne i do teatru.
- Organizację imprez : Dnia dziecka, Dnia Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Matki, Andrzejki i Choinka oraz imprezy integracyjne poza punktem
przedszkolnym,
- Wyprawki szkolne w postaci materiałów plastycznych i podręczników
- Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw: piłki, materace zabawki, klocki, gry i inne
- Wyposażone place zabaw
- Diagnozę przeprowadzoną przez logopedę i pedagoga, która określi poziom
rozwoju
intelektualnego i fizycznego każdego dziecka oraz zmiany zachodzące w
procesie edukacji .


przedszkolaPodstawa prawna funkcjonowania: 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia