Dzisiaj jest:  02 Kwietnia 2023   Imieniny: Franciszka, Malwiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5132160
gości
 
  
"RAZEM ŁATWIEJ" - 7.1.1 ---> III edycja 2011

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

 realizuje projekt

"R A Z E M    Ł A T W I E J"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


-----------------------------------------------------------------------------

Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" realizowany jest w formie systemowej
od 1 kwietnia 2009 roku:
 
I edycja projektu trwała od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. --> (więcej o projekcie)

II edycja projektu trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. --> (więcej o projekcie)

W listopadzie 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie (III edycja na 2011 rok). Obecnie jest on na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia, którą dla priorytety VII jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25 stycznia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - III edycja na 2011 rok.

Całkowita wartość projektu    206 719,00 PLN

Dofinansowanie z EFS              185 013,50 PLN
Wkład własny beneficjenta       21 705,50 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli spełniasz poniższe kryteria:
 • jesteś mieszkańcem Gminy Sławno w wieku 15-64 lata …
 • uczysz się, pracujesz lub jesteś bezrobotny…
 • korzystasz z pomocy GOPS w Sławnie…
 • czujesz się osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym…
 • chcesz bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…
zgłoś się do nas!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
oraz Koordynator Projektu chętnie udzielą Ci wszelkich
wskazówek i informacji.


Planowane formy wsparcia w ramach projektu:
 
 1. doradztwo zawodowe
 2. poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych
 3. zasiłki celowe lub specjalne celowe
 4. działania o charakterze środowiskowym
 5. szkolenia zawodowe:
 

• księgowość komputerowa

• kasjer-sprzedawca

• pracownik biurowy (opcjonalnie z nauką języka obcego)

• kurs na wózki jezdniowe wraz z uprawnieniami do wymiany butli z gazem

• spawacz (metoda do wyboru)

• kucharz

• prawo jazdy kat. Bplakat promocyjny
 
-------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA

trwa do 18 marca 2011 roku

-----------------------------------------------------------------------
21 marca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sławnie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Łodzi aneks do umowy ramowej, oficjalnie potwierdzając tym samym współpracę
między podmiotami.

----------------------------------------------------------------------
ogłoszenie

 --------------------------------------------------------------------------

Spotkania z Doradcą Zawodowym oraz poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno - zawodowych


W dniu 27 kwietnia 2011 r. rozpoczął się cykl spotkań z doradcą zawodowym . W  ramach realizacji projektu "RAZEM ŁATWIEJ" 12 kobiet i 8 mężczyzn uczestniczyć będzie w grupowych i indywidualnych spotkaniach mających na celu określenie umiejętności i predyspozycji zawodowych . Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza lokalnego rynku pracy,omówiona zostanie w bardzo różnych aspektach "droga do pracodawcy" oraz w praktyce przećwiczone będą rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą. Aby dotrzeć i indywidualnie zdiagnozować potrzeby uczestników projektu wprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Pozwolą one określić predyspozycja zawodowe, ustalić preferencje i oczekiwania dot. charakteru poszukiwanej pracy oraz stworzyć indywidualny plan działania.      

rozpoczęcie

Rozpoczęcia pierwszego spotkania w ramach projektu "RAZEM ŁATWIEJ" dokonali (na zdjęciu od lewej):
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - Iwona Włodarczyk
 • Koordynator Projektu - Ewa Zagóra
 • Doradca Zawodowy - Grażyna Miękus
 • Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego - Ewa Ksyta.
pomoc procownika socjalnego

Uczestnicy projektu w każdej chwili mogli skorzystać z pomocy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu "RAZEM ŁATWIEJ".

spotkanie z doradcą zawodowym

Pani Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego - Ewa Ksyta z racji zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu również poświęciła chwilę uczestnikom projektu, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem odnośnie planowanych szkoleń zawodowych.

Droadca zawodowy 

Zatrudniony w ramach projektu Doradca Zawodowy - Pani Grażyna Miękus w sposób bardzo aktywny i komunikatywny starała się omawiać poszczególne zagadnienia.

Spotkania z doradcą zawodowym

Aby lepiej zdiagnozować potrzeby i predyspozycje uczestników od kwietnia do lipca 2011 r. zorganizowane zostały również spotkania indywidualne zarówno w ramach zajęć z doradcą zawodowym jak i poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych. Bezpośrednia, indywidualna rozmowa to świetne narzędzie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pozwala ono aktywnie zaangażować uczestnika w diagnozę własnych predyspozycji i zachowań. Bezpośredni kontakt z instruktorem przyczynił się do poprawy komunikacji, podniesienia samooceny, zwiększenia wiary we własne możliwości oraz pomógł uświadomić uczestnikom własne umiejętności w radzeniu sobie z problemami życiowymi. Dodatkowo nabrali oni większej samodzielności i aktywności na rynku pracy oraz zwiększyli swoją wiedzę nt. oferowanych form pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

pomocna dłoń

„Największym dobrodziejstwem, jakie możemy drugiemu wyświadczyć, nie jest ofiarowanie mu naszego bogactwa, lecz ukazanie mu jego własnego.”
Leon Joseph Suenens

  
Zdobyte doświadczenia w organizacji spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej pokazało pracownikom ośrodka nowe możliwości pracy z podopiecznymi, które  na  pewno zostaną wykorzystane w przyszłości do rozszerzenia oferowanych form pomocy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs prawa jazdy kat. B

PRAWO JAZDY KAT. B

Z przeprowadzonej w środowisku diagnozy wynika iż znaczący problem dla kobiety z terenów wiejskiej Gminy Sławno stanowi brak łatwego i szybkiego środka komunikacji publicznej. W połączeniu w brakiem uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi znajdujemy się w sytuacji gdzie jesteśmy zupełnie zależni od osób trzecich. Samodzielny dojazdy do pracy, urzędu, lekarza czy chociażby sklepu czasami staje się niemożliwy. Chcąc pomóc uczestniczkom projektu w rozwiązaniu problemu Niskiem mobilności od czerwca 2011 r. rozpoczęto kurs prawa jazdy kat. B. Dzięki tym działaniom 7 kobiet uczestniczących w projekcie będzie miało możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. Wszystkie uczestniczki przeszły badania lekarskie stwierdzające ich stan zdrowia do kierowania pojazdami. Naukę rozpoczęto od zapoznania podopiecznych z podstawami prawa o ruchu drogowym.

Instruktorka wraz z uczestniczkami projektu

kurs teoretyczny prawa jazdy kat. b

kurs prawa jazdy kat. b

kurs prawa jazdy kat. b

prawo jazdy

prawo jazdy

--------------------------------------------------------------------------
Kobieta operatorem wózka widłowego?
  w dzisiejszych czasach jest to normalne!

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, lecz w dzisiejszych czasach nie ma już profesji zarezerwowanych tylko dla jednej płci. Za traktowanie pewnych zawodów, jako typowo męskich, a innych, jako typowo damskich, odpowiedzialne jest społeczeństwo i ciągle panujące w nim stereotypy.
W dzisiejszych czasach dostęp do wszystkich profesji jest łatwy, więc sztuczny podział tworzony w oparciu o płeć wydaje się nieuzasadniony. Dlaczego operatorem wózka widłowego może zostać tylko mężczyzna? Czyżby dlatego, iż potocznie uważa się kobiety za gorszych kierowców? Przecież nie ma żadnych naukowych badań, które potwierdzałyby taki pogląd.
Większość zawodów stała się uniwersalna, lecz ludzie nie chcą tego dostrzec. Wolą trzymać się utartych schematów, niż otworzyć się na zmiany.
Uczestniczki projektu RAZEM ŁATWIEJ podjęły wyzwanie i zapisały się na „Kurs na wózki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem”. Ich osiągnięcia, zmiany w pozycji zawodowej oraz odbiór w lokalnej społeczności będziemy śledzić na bieżąco…
--------------------------------------------------------------------
„Kurs na wózki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem”

W dniu 22 sierpnia 2011 r. 10 uczestników projektu „RAZEM ŁATWIEJ” (3 kobiety i 7 mężczyzn) rozpoczęło „Kurs na wózki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem”. Zajęcia rozpoczęto spotkaniami z instruktorem który wprowadził uczestników w teoretyczne zagadnienia zw. tematyką obsługi urządzeń technicznych. Wieloletnia wiedza i bogate doświadczenie wykładowcy sprawiło, iż uczestnicy z zaciekawieniem zaczęli zgłębiać tajniki tego zawodu. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą do końca sierpnia 2011 r.


teoria

teoria

teoria

Od 1 do 6 września 2011 uczestnicy „Kurs na wózki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem” nabywali umiejętności praktyczne. Zarówno kobiety jak i mężczyźni wykazali się predyspozycjami w jeździe na wózku widłowym. Zajęcia praktyczne pozwoliły im nie tylko na doskonalenie własnych umiejętności ale również poznania pracy w grupie, umiejętnego wykonywania poleceń oraz komunikowania się ze współpracownikami.

praktyka

praktyka

praktyka

praktyka

praktyka

praktyka

Teraz przed uczestnikami kursu najważniejszy test umiejętności - egzamin przed państwową komisją.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia !!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------ OKGRATULACJE !!!!

Świetnie spisali się uczestnicy projektu "RAZEM ŁATWIEJ" biorący udział w szkoleniu pn. „Kurs na wózki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem”. Wszyscy w pierwszym terminie (13 września 2011 r.) zdali egzamin teoretyczny i praktyczny przed Państwową Komisją  z Urzędu Dozoru Technicznego.

egzamin

egzamin

egzamin

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SPAWACZ   Spawanie metodą MAG

Wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom naszych uczestników zorganizowany został jeden kurs spawania metodą MAG. Uczestnik, który brał w nim udział w dniach 3-5 paździenika 2011 uczestniczył w zająciach teoretycznych oraz w dniach 6 do 19 pażdziernika 2011 w zajęcaich praktycznych. Zdobyte kwalifikacje uzupełnią i poprawią pozycję zawodwą beneficjenta.
Teraz przed uczestnikeim sprawdzian zdobytej wiedzy - egzamin przed państwową
komisją spawalniczą.

spawanie MAG
 
spawanie MAG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
KASJER - SPRZEDAWCA  kasjer

W dniu 19 października 2011 r. rozpoczęło się szkolenia pn"Kasjer-sprzedawca" w którym udział bierze 9 uczestniczek projektu "RAZEM ŁATWIEJ". Nabycie umiejętności w zawodzie handlowca przyczynią się do poprawy ich sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pierwsza część szkolenia obejmuje zapoznanie się teoretyczną częścią tego zawodu. Zajęcia prowadzone są w sali szkoleniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

KASJER-SPRZEDAWCA

KASJER-SPRZEDAWCA

KASJER-SPRZEDAWCA

KASJER-SPRZEDAWCA
--------------------------------------------------------------------
kontrol
K              O           N          T       O    L 

We październiku 2011 r. Instytucja Zarządzająca, którą dla priorytetu VII POKL jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadziła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie kontrolę mającą na celu sprawdzenie wykonania rzeczowego i zaawansowania finansowego realizacji projektu „RAZEM ŁATWIEJ”. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji działań oraz nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. Nie jest to jednak zasługa jednostki, tylko wynik współpracy wielu osób zaangażowanych w projekt.
-------------------------------------------------------------------
UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU

Po zakończeniu wszystkich instrumentów przewidzianych w ramach aktywnej integracji planowane jest przeprowadzenie uroczystego podsumowania projektu w ramach działań środowiskowych dla wszystkich 20 uczestników projektu "RAZEM ŁATWIEJ" oraz zaproszonych gości.

zaproszenie
Porządek spotkania:
• Otwarcie podsumowania projektu „RAZEM ŁATWIEJ”
• Omówienie założeń projektu i osiągniętych rezultatów III edycji
• Uroczyste wręczenie uczestnikom zaświadczeń i certyfikatów
• Poczęstunek w ramach spotkania świąteczno - noworocznego

--------------------------------------------------------------------
Informacja o spotkaniu świąteczno-noworocznym opublikowano również w lokalnej prasie

ogłoszenie
---------------------------------------------------------------------------

Spotkanie świąteczno - noworoczne 

20 grudnia w Urzędzie Gminy w Sławnie miało miejsce podsumowanie III edycji projektu zaplanowanej na 2011 rok. Uroczystego otwarcia bożonarodzeniowego spotkania o charakterze środowiskowym dokonał Wójt Gminy Sławno – Tadeusz Wojciechowski oraz Kierownik GOPS w Sławnie – Iwona Włodarczyk. W spotkaniu udział wzięli beneficjenci projektu, personel zarządzający oraz zaproszeni goście. Koordynator projektu omówił jego założenia, działania podjęte w ramach realizacji oraz osiągnięte rezultaty.

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

posumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

Spotkanie bożonarodzeniowe zakończono wspólnym poczęstunkiem i świątecznym biesiadowaniem przy dźwiękach tradycyjnych polskich kolęd. Była to również świetna okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją projektu, które zapewne zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych działań na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji na terenie Gminy Sławno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZWYCIĘSTWO
Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu
"RAZEM ŁATWIEJ" życzymy, aby organizowane formy wsparcia zmobilizowały Ich do podejmowania nowych wyzwań a nabyta wiedza i umiejętności były kluczem do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.
--------------------------------------------------------------------
Więcej informacji można uzyskać w BIURZE PROJEKTU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
26-332 Sławno
Tel.: 044-755-18-54
e-mali: gops.slawno@wp.pl


kontakt telefoniczny poczta email

człowiek najlepsza inwestycja

 
Załączniki
 Regulamin projektu "RAZEM ŁATWIEJ" III edycja - 2011
 Ankieta rekrutacyjna projektu
 Plakat promocyjny
 Plakat informacyjno - rekrutacyjny
 FORMULARZ OFERTY - SZKOLENIA
 ZAŁ. NR 1 DO OFERTY - SZKOLENIA
 ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIA
 Artykuł TOP 16/2011
 Ulotka cz. I
 Ulotka cz. II
 Zapytanie ofertowe - PRAWO JAZDY KAT.B
 Formularz oferty - PRAWO JAZDY KAT. B
 Zał. nr 1 do oferty - PRAWO JAZDY KAT. B
 Fotoreportaż ze spotkania świateczno-noworocznego
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia