Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
LGD - Odnowa i rozwój wsi - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek"
Odnowa i rozwój wsi - "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa"
Odnowa i rozwój wsi - "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie"
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129689
gości
 
  
Rozbudowa drogi gminnej Grudzeń Kolonia - Grudzeń...

drog.GL9


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Rozbudowa dróg Nr 107351 E i Nr 107360 E.

W dniu 15.02.2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną     przez     Pana     Tadeusza    Wojciechowskiego   -    Wójta   Gminy a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.  26–434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 na zadanie pn. „Rozbudowa  drogi  gminnej  Nr  107351 E i Nr 107360E Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las – przejazd kolejowy Bratków”.

Roboty na odcinku 4 714, 26 mb Wykonawca zrealizuje za kwotę 3.980.562, 26 zł brutto.

Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30.09.2011 r.

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni:  „CANEA  Inżynieria  i Komputery”  z  Kielc.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.

„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa SŁAWNO poprzez modernizacje dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (Działanie 1.1: Drogi)”.

Zakres rzeczowy rozbudowywanej drogi na odcinku 4 714, 26 mb:
1. Odcinek Grudzeń Las – przez miejscowość
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją
- inne roboty
2. Odcinek Grudzeń Kolonia do przejazdu kolejowego Bratków (bez miejscowości odcinek powyżej)
- roboty przygotowawcze
- jezdnia
- pobocza
- zjazdy
- rowy
- przepusty
- zabezpieczenie kabla linii energetycznej.drog.GL1drogGL3

dro.GL4

drog.GL.7


Prace przy budowie drogi Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków. Roboty związane z wykonaniem podbudowy na w/w odcinku pod nawierzchnię asfaltową.

Zdjęcia zostały wykonane 01.04.2011 r.


dr060420113


dr060420112
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia