Dzisiaj jest:  20 Marca 2023   Imieniny: Joachima, Kiry
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5126351
gości
 
  
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - "Budowa budynku świetlicy...

logo logo


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

---------------------------------------------------------------------
Projekt


"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków"

jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Celem operacji jest poprawa jakości życia
społeczno-kulturalnego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności społecznej14 grudnia 2011 Gmina Sławno podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy.

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji (roboty budowlane) to 379 830,65 PLN
w tym koszty kwalifikowalne 308 959,88 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 247 167,00 PLN

Inwestycja realizowana będzie w 2012 roku
WARTOŚCI POPRZETARGOWE:
Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji (roboty budowlane) to 244 129,01 PLN
w tym koszty kwalifikowalne 197 569,67 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 158 077,00 PLNW dniu
28 marca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowana przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy ,a firmą Usługi Budowlane, ul. Południowa 4 , 97-330 Sulejów - Jarosław Bebak na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bratków”.
Wartość realizowanych prac – 220.949,01 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pełni: ”BUMOR” Andrzej Morga Chylice.

Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 31.08.2012 r.


podpisanie umowy

Pozwolenie na budowę nr 755/2010 na Budowę Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bratków wydano dnia 07.12. 2010 r. przez Starostę Opoczyńskiego.Inwestycja obejmuje budowę świetlicy o powierzchni użytkowej 102,41, powierzchni zabudowy 171,12 mkubaturze 927,47 mwraz z instalacjami wewnętrznymi wod - kan, c.o., c.w.u.., gazową i elektryczną. Budynek powstaje na działce 592/2 w miejscowości Bratków gm. Sławno.

świetlica

świetlica

bratków

bratków

bratków

bratków

bratków

bratków


 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia