Dzisiaj jest:  20 Marca 2023   Imieniny: Joachima, Kiry
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5126415
gości
 
  
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - "Budowa budynku świetlicy...

logo logo


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Projekt

"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek"

jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Celem operacji jest poprawa jakości życia
społeczno-kulturalnego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności społecznej14 grudnia 2011 Gmina Sławno podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy.

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji
to 346 220,69 PLN
w tym koszty kwalifikowalne 281 618,44 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 225 294 PLN

Inwestycja realizowana będzie w 2012 roku


WARTOŚCI POPRZETARGOWE

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji
to 233 570,48 PLN
w tym koszty kwalifikowalne 190 032,91 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 152 026,00 PLNW dniu 12 marca 2012 roku  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy a firmą „MIX – BUD”  - Adam Wiktorowicz na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w m-ci Tomaszówek” Wartość realizowanych prac to kwota - 212.830,48 zł brutto. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni: „BUMOR”- Andrzej Morga  z Chylic. Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 31 sierpnia 2012 r.           

podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy

Pozwolenie na budowę nr 169/2008 na budowę  świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek zostało wydane przez starostę Opoczyńskiego  dnia 08.04.2008 r.
Inwestycja obejmuje budowę świetlicy o powierzchni użytkowej 122,73m2 powierzchni zabudowy 171,12 mkubaturze 872,71 m3. Roboty budowlane rozpoczęto 12.03. 2012 r.
Budynek powstaje na działce nr 144/1 w miejscowości Tomaszówek g. Sławno.


 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia