Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129773
gości
 
  
MAŁE PROJEKTY - "Organizacja imprez integracyjno -...

logo


Projekt


"Organizacja imprez integracyjno-kulturowych pn.
ŚWIĘTO RODZINY, WIECZÓR SOBÓTKOWY"


jest realizowany z udziałem środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów

Operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

logo

Cel I "Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo - krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców".
Cel I.2 "Wspieranie dziedzictwa kulturowego". Poprzez realizację imprez zostanie ukazana lokalna i regionalna twórczość ludowa, kapel ludowych oraz zespołów folklorystycznych z terenu całej gminy oraz z obszaru LGD "Stowarzyszenie Dolina Pilicy".

Operacja pozwoli ukazać głęboko zakorzenione tradycje regionalne, co stanowi znaczną wartość dodaną. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru LGD Dolina Pilicy. Realizacji operacji umożliwi mieszkańcom gminy kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie
Okres realizacji: maj - lipiec 2011 r.
Koszt całkowity: 41 308,48 PLN


zaproszenie

ZAPRASZAMY !!!
---------------------------------------------------------------------------
RELACJA ZE SPOTKANIA

Święto Rodziny w Kozeninie

W dniu 29 maja na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie, gmina Sławno odbyła się impreza integracyjna pn. ŚWIĘTO RODZINY zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie w ramach realizacji operacji pt. „ Organizacja imprez integracyjno-kulturowych” z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Ta piękna uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. kanonika Adama Stępnia, proboszcza parafii Sławno, po której odbyła się część artystyczna imprezy- Festiwal Maryjny. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z miejscowej szkoły wykonując pieśni „Kobierzec Maryjny”i „Wspaniała Matko”, następnie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach„ Madonna” , „ Gdy serce Twoje napełnia się trwogą”, Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach „Maryjo śliczna Pani”, „Jest na świecie miłość”, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kuniczanka” prezentując wiązankę tańców i zabaw ludowych. Kolejno wystąpiły: zespół „ Białe Łabędzie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu, zespoły folklorystyczne „Róża” z Gawron, „ Kamienianka” z Kamienia, „ Słowiki” ze Sławna, „Olszowianka” z Olszowca „ Kozenianka”, z Kozenina, Koło Gospodyń Wiejskich z: Grudzenia Las, Szadkowic, Unewla, Antoniówki, Grążowic, Prymusowej Woli, Wincentynowa, Zachorzowa, Dąbrówki i Trojanowa.
„ Święto rodziny” była okazją do wręczenia Orderu Serca Matkom Wsi. Na wniosek przewodniczącej Gminnej Rady KGW Marianny Śmiechowskiej, prezes zarządu rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Tryb. Jacek Bogusławski dokonał aktu wręczenia Orderu wraz z wójtem Tadeuszem Wojciechowskim i przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Wiktorowiczem, którzy wręczyli wiązanki kwiatów. Decyzją Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie uhonorowano: Genowefę Bielas z Wincentynowa, Teresę Gwiazdę z Gawron, Honoratę Oleksik z Gawron, Mariannę Marszałek z Prymusowej Woli, Mrowińską Zofię z Kozenina, Anielę Pawlik z Antoniówki, Wandę Sosińską z Bratkowa.
Po zakończeniu występów, uczestnikom uroczystości wręczono upominki i pamiątkowe dyplomy.


WYSTĘPY

WYSTĘPY

WYSTĘPY


WYSTĘPY

występy

występy
---------------------------------------------------------------------------
zaproszenie
W sobotę 2 lipca w miejscowości Wincentynów, gmina Sławno odbyła się impreza integracyjna "Wieczór sobótkowy" zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie w ramach operacji pt. "Organizacja imprez integracyjno-kulturowych" z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Program uroczystości obejmował m.in.: przeprowadzenie konkursu na najładniejszy wianek sobótkowy, konkurs tańca ludowego oraz obrzęd Nocy świętojańskiej w wykonaniu KGW "Niebowianki" z Wincentynowa. Najważniejsza częścią imprezy był występ zespołu "Niebowianki", który zaprezentował pieśni regionalne. Następnie utworzono barwny korowód, na czele którego szły panny z uwitymi wiankami, członkinie z poszczególnych KGW, goście oraz wszyscy uczestnicy przeszli nad rzekę gdzie po zaprezentowaniu obrzędu nocy świętojańskiej przez miejscowy zespół, panny puściły wianki na wodę. Zgodnie z tradycją do płynących wianków wskoczyli kawalerowie.

Osiemnaście Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiło do konkursu na najładniejszy wianek sobótkowy. Komisja w składzie: dr Jan Łuczkowski, Edyta Cieślik-Moczek, Stanisław Zdulski najwyżej oceniła wianek wykonany przez członkinie z KGW Gawrony.
W konkursie tańca ludowego zaprezentowało się szesnaście par; dziewięć do oberka, siedem do polki. Komisja oceniała wrażenie artystyczne i styl w jakim tancerze prezentowali ten popularny taniec. W kategorii oberek zwyciężyła para Grażyna Zięba i Marian Pazurek reprezentująca KGW Wincentynów, drugie miejsce zajęła Zofia Podpora i Krzysztof Mikołajczyk z KGW Kozenin, trzecie miejsce Barbara Ciach i Robert Melka z KGW Gawrony. W kategorii polka zwyciężyła para Grażyna Kłobucka i Sławomir Sztaba z KGW Sławno, drugie miejsce zajęła Wanda Dębowska i Andrzej Szlęzak z KGW Ostrożna, trzecie Anna Panfil i Krzysztof Grzelczak z KGW Zachorzów.
Zwycięzcom wręczono puchary a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe. Wręczenia dokonali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy Bronisław Helman, Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Przewodniczący Rady Gminy Sławno Bolesław Wiktorowicz.


W dalszej części wieczoru przed licznie zgromadzoną publicznością swoje umiejętności zaprezentował młody początkujący akordeonista Przemysław Skowroński oraz gawędziarka Krystyna Melka z KGW Prymusowa Wola.
Na zakończenie części artystycznej wystąpiła kapela w składzie: Roman Wojciechowski, Kazimierz Krotosz, Piotr Rudzki, Edward Rogowski.

Następnie wszystkich uczestników imprezy zaproszono do degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez KGW i zabawy ludowej która trwała do późnych godzin nocnych.

Pomimo nie najlepszej pogody do Wincentynowa ściągnęły tłumy ludzi co utwierdziło organizatorów że imprezy plenerowe cieszą się ogromną popularnością i warto je organizować.

Sobótki

Sobótki

Sobótki

Sobótki

Sobótki

Sobótki

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia