Dzisiaj jest:  20 Marca 2023   Imieniny: Joachima, Kiry
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5126359
gości
 
  
MAŁE PROJEKTY - "Spotkanie z folklorem i kuchnią...


logo

Projekt

"Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską"

jest realizowany z udziałem środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów
Operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

logo


Cel I "Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo - krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców".
Cel I.2 "Wspieranie dziedzictwa kulturowego". Poprzez realizację imprez zostanie ukazana lokalna i regionalna twórczość ludowa, kapel ludowych oraz zespołów folklorystycznych z terenu całej gminy oraz z obszaru LGD "Stowarzyszenie Dolina Pilicy".

Operacja pozwoli ukazać głęboko zakorzenione tradycje regionalne, co stanowi znaczną wartość dodaną. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru LGD Dolina Pilicy. Realizacji operacji umożliwi mieszkańcom gminy kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie
Okres realizacji: wrzesień 2011 r.
Koszt całkowity: 34 842,11 PLN
Ostateczna kwota dofinansowania: 21 617,02 PLN


W niedzielę, 4 września 2011 r. Sławno stało się centrum życia społeczno - kulturalnego Gminy, odbyło się tu doroczne Gminne Święto Plonów. Do uroczystości tej, od dłuższego czasu przygotowywali się mieszkańcy z terenu całej gminy. Dożynki Gminne zostały połączone z imprezą integracyjną pod nazwą „Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską”. Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. WNMP w Sławnie. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Adam Stępień – proboszcz parafii Sławno. Mszę Św. celebrowali również: ks. Ryszard Stylski – proboszcz parafii Kunice oraz ks. Leszek Sokół - proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Opocznie.
 
Dożynki 2011
 
Dożynki 2011
 

Podczas ofiarowania w czasie Mszy Świętej dary przed ołtarzem złożyli:
Kielich i puszkę:
 • Jan Melka - honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie,
 • Stanisław Wiktorowicz - honorowy Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie.
 
Dożynki 2011
 
 
Winogrona i Wino:
 • Zbigniew Wilk- Sekretarz Gminy Sławno,
 • Jolanta Kubiak- Prezes Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.
 
Dożynki 2011

Chleb i Kwiaty:
 • Ewa Lenart – nauczycielka z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach,
 • Barbara Socha- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.
 
Dożynki 2011
 

Produkty wędliniarskie podczas ofiarowania złożyli:
 • Dominika Puchała i Adrian Kobalczyk - przedstawiciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Państwa Jolanty i Grzegorza Nowakowskich z Dąbrowy
 • Państwo Teresa i Andrzej Poddębniak - właściciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego z Kunic

Dożynki 2011

Dożynki 2011
 
 
 • Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno ofiarował komplet bielizny liturgicznej,
 • Arkadiusz Knap - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławno ofiarował stułę.

Dożynki 2011

 
Po zakończonej Mszy Św. korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury. Barwny korowód tworzyli: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół z terenu gminy, starostowie tegorocznych dożynek, wieniec dożynkowy niesiony przez przedstawicieli społeczeństwa naszej gminy: Krystynę Melka z Prymusowej Woli, Mirosławę Jurek z Gawron, Andrzeja Dziubałtowskiego z Olszowca oraz Henryka Zwolińskiego z Wincentynowa, następnie szli przedstawiciele sołectw z bochnami chleba, bryczki na których jechali gospodarze gminy i zaproszeni goście. Radosny nastrój wprowadzały zespoły i kapele ludowe, które prezentowały piękne przyśpiewki ludowe. Na koniec szli licznie przybyli na tę uroczystość mieszkańcy gminy Sławno i gmin ościennych.
 
Dożynki 2011
 
Dożynki 2011
Dożynki 2011
 

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy – Tadeusz Wojciechowski, który przywitał licznie przybyłych gości .
Wśród nich byli:

 • Poseł na Sejm RP – Stanisław Witaszczyk,

 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego – Marek Mazur,

 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak,

 • Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – Zofia Koeppe,

 • przedstawiciele starostwa powiatowego, samorządu miasta Opoczna, instytucji powiatowych, policji, straży i zakładów.


Starościną tegorocznych dożynek była Pani Grażyna Sołtys ze Sławna Kolonii, która wraz z mężem Dariuszem prowadzi sześciohektarowe gospodarstwo ogrodnicze w którym uprawiane są owoce warzywa, zboża a w szczególności rośliny ozdobne. Oferta handlowa kwiatów jest bardzo bogata, gdyż posiada około stu gatunków kwiatów sprowadzanych z licencjonowanych form krajowych i zagranicznych.
Starostą był Pan Jan Raczkowski z Kamienia, który wraz z żoną Lucyną prowadzi gospodarstwa rolne o pow. 12.60 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja bydła mlecznego i opasowego. Prowadzi również punkt kopulacyjny ogierów zimnokrwistych. Jest członkiem Stowarzyszenia Hodowców Koni.
 
Dożynki 2011

Starosta dożynek wręczył Wójtowi – Tadeuszowi Wojciechowskiemu chleb upieczony z tegorocznych zbiorów, a starościna bukiet kwiatów Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy – Arkadiuszowi Knapowi. Wójt Gminy podziękował za symbole płodów rolnych i pracy rąk wszystkim rolnikom gminy i zapewnił, ze dołoży starań, by w gminie nie brakło chleba i by był on dzielony sprawiedliwie.
 
Dożynki 2011

Następnie odbyło się wręczenie wieńca dożynkowego uwitego z tegorocznych kłosów i ziół. Jak nakazuje tradycja ludowa wieniec został ośpiewany przez zespół „Róża z Gawron. Wieniec od przedstawicieli społeczeństwa gminy Sławno odbierał Wójt Gminy- Tadeusz Wojciechowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Knap. W geście przyjaźni i życzliwości zaproszeni goście , którzy szczególnie zasłużyli się dla gminy Sławno zostali obdarowani bochnami chleba.
W podziękowaniu za tak serdeczny gest Poseł na Sejm RP Stanisław Witaszczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak podziękowali za zaproszenie i zapewnili o stałej pomocy i współpracy z gminą.
 
Dożynki 2011
 

Z powodu licznych obowiązków nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych. Na ręce Wójta przysłali jednak listy z najlepszymi życzeniami dla wszystkich rolników:
 • Pani Ewa Kierzkowska -Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki ,
 • Pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Pani Jolanta Fedak- Minister Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości,
 • Pan Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury,
 • Pan Mieczysław Łuczak - Poseł na Sejm RP,
 • gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pani Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki,
 • Pan Witold Stępień- Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,
 • gen. bryg. Ireneusz Bartniak - Zastępca Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych.
 
W dalszej część uroczystości pn. „Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską” wystąpiły zespoły folklorystyczne : „Słowiki” ze Sławna , Niebowianki z Wincentynowa, „Kamienianka” z Kamienia oraz „Białe Łabędzie”- zespół ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu. Występy zespołów przeplatane były wiązanką utworów w wykonaniu grupy wokalnej, do której należą Panie z KGW w Prymusowej Woli i KGW w Grążowicach. W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską”, z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, sołectwa przygotowały przepiękne stoiska, które zachwycały uczestników zarówno wystrojem jaki różnorodnością potraw, zaś kuszący zapach smacznego chleba z domowym smalcem, ogórków kiszonych, żurku z kiełbaską, pierogów, kapusty z grochem, świeżonki, bigosu, oraz przeróżnych ciast sprawiał, że przy stoiskach zbierały się kolejki.

Na stoisku, które przygotował Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu można było podziwiać rękodzieła artystyczne wykonane przez jego podopiecznych.
Wszystkie stoiska wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy na najładniejsze stoisko dożynkowe. Po dokonanej ocenie przez Komisję konkursową pod przewodnictwem sekretarza Gminy Sławno Zbigniewa Wilka, otrzymały z budżetu gminy nagrody pieniężne.
 
W godzinach popołudniowych wystąpił zespół disco polo „Masters” a zespół „Nana” podczas prezentowanego koncertu „A to ci biesiada” rozbawiał publiczność do godziny 21.30 Klimat tegorocznych dożynek pozostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników, a przynajmniej do następnych dożynek, które odbędą się już za rok.

Bardzo ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w tym uroczystym dniu, było wmurowanie kamienia i poświęcenie placu pod budowę zakładu firmy „VINDEREN” w miejscowości Owadów.
W uroczystości podpisania listu erekcyjnego, wmurowania kamienia węgielnego oraz poświęcenia placu pod budowę zakładu recyklingu opon samochodowych uczestniczyli goście dożynkowi oraz przedstawiciele firmy w osobach:
 • Mariusz Filochowski - Wiceprezes Zarządu Vinderen Sp. z o.o.
 • Mariusz Bruliński - Prezes Zarządu Vinderen Sp. z o.o.
 • Krzysztof Nipochorski - Dyrektor ds. Inwestycji Vinderen Sp. z o.o.

Dożynki 2011-
 
 
Dożynki 2011
 

Dożynki, jak wszystkie tego typu imprezy organizowane w Sławnie przyciągnęły tłumy mieszkańców Gminy Sławno i nie tylko. Relaksowi w niedzielne popołudnie sprzyjała również piękna słoneczna pogoda. Jak co roku przygotowano również liczne atrakcje dla najmłodszych – dzieci mogły wyhasać się na zjeżdżalniach, karuzelach, w piłeczkach, samochodzikach itp. zaś kuszący zapach smacznego chleba z domowym smalcem, ogórków kiszonych, żurku z kiełbaską, pierogów, kapusty z grochem, bigosu, flaków, grochówki, fasolki po bretońsku sprawiały, że przy stoiskach gastronomicznych zbierały się tłumy.
 
Dożynki 2011

Dożynki 2011
 
 
W imieniu Organizatorów Gminnych Dożynek składam serdeczne podziękowanie wszystkim współtworzącym to największe wiejskie święto.
Składam serdeczne podziękowanie firmom i osobom prywatnym za udzielone wsparcie organizacyjne Gminnego Święta Plonów w Sławnie:
 • Firmie „VINDEREN” za sponsorowanie występu zespołu „Nana”,
 • Kopalni Piasku Grudzen Las Sp. z o.o. – za współfinansowanie występu zespołu „ Masters”,
 • Panu Robertowi Siudzie- dyrektorowi Zakładu Sławno – „Nordkalk” Sp. z o. o.
 • Panu Marianowi Koperze – właścicielowi firmy „GRANPOL”,
 • Panu Wiesławowi Leśniewskiemu – prezesowi firmy „Best”,
 • Panu Józefowi Pardejowi – właścicielowi firmy handlowo- usługowej,
 • Pani Anicie Chachulskiej – właścicielce firmy „ATA”,
 • Jolancie i Grzegorzowi Nowakowskim z Dąbrowy,
 • Teresie i Andrzejowi Poddębniakom z Kunic,
 • Starostom tegorocznych dożynek: Pani Grażynie Sołtys oraz panu Janowi Raczkowskiemu,
 • księżom: ks. Kan. Adamowi Stępniowi ze Sławna, ks. Ryszardowi Stylskiemu z Kunic , ks. kap. strażaków pow. opoczyńskiego Leszkowi Sokołowi, ks. Andrzejowi Wróblewskiemu z Kamienia oraz ks. Janowi Medajowi z Psar.
 • pocztom sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół z terenu gminy,
 • Panu Janowi Łuczkowskiemu – etnografowi za opracowanie scenariusza i prowadzenie części wieńcowej dożynek,
 • Edwardowi Rogowskiemu za przygotowanie oprawy muzycznej oraz akompaniamentu,
 • zespołowi „Róża” z Gawron za część wieńcową,
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod kierunkiem Pana Piotra Kopańskiego,
 • członkom kapeli - Romanowi Wojciechowskiemu i Kazimierzowi Krotoszowi,
 • Mariannie Śmiechowskiej oraz Janowi Krawczykowi za prowadzenie uroczystości,
 • zespołom folklorystycznym „Słowiki” ze Sławna , „Kamienianka” z Kamienia, „Niebowianki” z Wincentynowa oraz grupie wokalnej składającej się z członkiń KGW z Grążowic i Prymusowa Wola,
 • zespołowi „Białe Łabędzie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu,
 • Ochotniczym Strażom Pożarnym,
 • Szkołom działającym na terenie gminy,
 • sołtysom oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw za przygotowanie stoisk oraz liczny udział w uroczystościach.


Wójt Gminy Sławno
Tadeusz Wojciechowski

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia