Dzisiaj jest:  29 Listopada 2023   Imieniny: Błażeja, Margerity
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5246679
gości
 
  
Ochrona przeciwpożarowa

        Ochotnicze Straże Pożarne należą do najstarszych, a jednocześnie najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w Polsce.  Będąc często jedyną organizacją w mieście, miasteczku czy wsi, integrowały lokalną społeczność w zakresie działalności politycznej, społecznej, kulturalno-oświatowej oraz gospodarczej.
        Rozwój typowych organizacji strażackich na ziemiach polskich przypada na lata sześćdziesiąte XIX wieku, kiedy uzmysłowiono sobie, że do skutecznego gaszenia ognia potrzebna jest specjalna formacja, odpowiednio wyszkolona i wyposażona w specjalne narzędzia. Pod zaborami ludność polska miała ograniczone możliwości organizowania się. Zaborca administracyjnie ograniczał społeczną aktywność Polaków, widząc w niej zagrożenie swoich interesów. Stosunkowo największą autonomią cieszył się zabór austriacki, i to właśnie tam najwcześniej rozwinął się polski ruch strażacki.
       W „Królestwie Polskim”, do którego należała administracyjnie gmina Sławno pierwsze organizacje strażackie zaczęły powstawać w II połowie XIX wieku. Pierwsza straż została założona w Kaliszu w roku 1864. Z początkiem XX wieku zaznaczył się rozwój ruchu strażackiego w Królestwie. Zakładano nowe straże, zaczęło się ukazywać pismo „Strażak” oraz „Przegląd Pożarniczy”.
       W gminie Sławno tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas to, na fali powszechnego entuzjazmu społeczeństwa żywo zaczął się rozwijać ruch strażacki w gminie.
      Pierwsza straż powstała w miejscowości Sławno w roku 1918. Jej założycielami byli mieszkańcy, w liczbie 24 osób, przy poparciu właściciela majątku w Sławnie Pana Bronisława Gąsiorowskiego. Od chwili założenia weszła w skład Związku Floriańskiego, a od września 1921 roku Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, w 1928 roku założono Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: Kamień i Unewel, w 1931 roku powstała OSP w Prymusowej Woli, w 1932 OSP w Kunicach i OSP w Olszowcu. W latach pięćdziesiątych mieszkańcy Szadkowic powołali do życia swoją OSP. Do najmłodszych  Ochotniczych  Straży Pożarnych należą Zachorzów - Kolonia  powołana do życia w 2003 r. i OSP Kozenin, która powstała w 2010 roku.
      Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Są one swoistymi szkołami wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Przez to, iż bezinteresownie niosą pomoc poszkodowanym podczas pożarów i innych klęsk cieszą się dużym uznaniem społecznym. Organizacje strażackie poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych.. Biorą udział w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.
        Obecnie na terenie gminy działa 9 jednostek OSP, w tym 8 typu „S” i 1 typu „M”.
Trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to :
OSP  Prymusowa Wola,
OSP  Kamień
OSP Sławno.
      Są one dysponowane do realizacji zadań ratownictwa pożarowego, technicznego przeciwpowodziowego nie tylko na terenie macierzystej gminy. W zależności od potrzeb mogą być wezwane do udziału w akcjach na terenie sąsiednich gmin, powiatu, województwa. Wszystkie jednostki wchodzą w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna liczy 301 członków czynnych, 25 wspierających oraz 34 honorowych, posiada 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które liczą 79 członków, 32 dziewczyny i 47 chłopców, 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą liczącą 10 kobiet. Straże w gminie Sławno dysponują 17 samochodami pożarniczymi. Jednostki OSP są dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczy, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne akcje ratownicze. 


NASZ PATRON

patron

Święty Florian zwykle jest przedstawiany jako młodzieniec gaszący płomienie. Według żywotu z VIII w. Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić dom odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku n.e. Kult św. Floriana rozwinął się w Bawarii i Austrii. Nawiązali do niego mnisi z Passawy, gdy na przełomie VIII i IX stulecia założyli w pobliżu klasztor, znany później jako opactwo Sankt Florian. W roku 1184 na prośbę Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, biskup Idzi z Modeny przywiózł relikwie św. Floriana do Krakowa. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Jego relikwie znajdują się także w archidiecezji katowickiej – w kościele pod jego wezwaniem w Chorzowie.W ikonografii przedstawiany jest najczęściej jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeństwa, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Wspomnienie św. Floriana jak i święto strażaków przypada 4 maja

Modlitwa

Św. Florianie
broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i piekielnego, rozpal ogień miłości i dobroci przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. 

Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Sławnie:

Przezes Zarządu Gminnego dh Antonii Kotusiewicz

Prezes  -   Antoni  Zbigniew Kotusiewicz

Wiceprezes

                                             
        Wiceprezes,   Członek   Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP           Tadeusz Wojciechowski


Grzegorz Krakała


                                              Komendant - Grzegorz Krakała


Sekretarz Zarządu Gminnego Arkadiusz Knap

Sekretarz -  Arkadiusz Knap

Skarbnik:   Krzysztof Musiał
Członek:    Dariusz Sędkowski
Członek:    Sławomir Sztaba
Członek:    Stanisław Wiktorowicz
Członek:    Mirosław Dorożko
Członek:    Dariusz Składowski
Członek:    Jarosław Pasik
Członek:    Jarosław Krawczyk
Członek:    Stanisław Fijałkowski
Członek:    Zbigniew Kucharski
Członek:    Andrzej Dziubałtowski
Członek:    Krzysztof Mikołajczyk
Członek:    Stanisław Ścierwicki
Członek:    Zbigniew Wilk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Paweł Kwiatkowski
Wiceprzewodniczący: Wojciech Kołodziejski
Sekretarz: Paweł Wojciechowski
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia