Dzisiaj jest:  26 Stycznia 2023   Imieniny: Lutosława, Normy
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5098395
gości
 
  
Odnowa i rowój wsi - "Remont kościoła pw. Św....


logo                                                         logo prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja pn.
"Remont kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Zachorzowie"
mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Beneficjent projektu: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie
Okres realizacji projektu: 17.12.2009 - 23.11.2010 r.
Koszty całkowite realizacji projektu: 515 482,32 PLN
Uzyskane dofinansowanie: 386 611,00 PLN

Cel operacji:
Projekt inwestycyjny pn."Remont kościoła pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie" przyczyni się do poprawy życia całej społeczności Parafii w Zachorzowie. Odnowienie budynku architektury sakralnej umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie, gm. Sławno jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Inwestycja obejmowała następujący zakres prac:
- remont drewnianej konstrukcji wieży i dachu
- wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany
- remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych
- roboty elektryczne
- roboty dodatkowe
- koszty ogólne (nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, mapy) Fotografia kościoła w Zachorzowie przed remontem - 2009 r.

przed remotem


Wyremontowany zabytek - 2010 r.

wyremontowany zabytek

wyremontowany zabytek

wyremontowany zabytek

wyremontowany zabytek

wyremontowany zabytek"Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego kościoła parafialnego
p.w. św. Michała Archanioła w Zachorzowie"


Celem głównym przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru. Podjęte działania przyczynią się do znacznej poprawy stanu technicznego obiektu, co w bezpośredni sposób przełoży się na wzrost atrakcyjności zabytku pod względem kulturowym i artystycznym. Większa dostępność obiektu na potrzeby społeczne zwiększy atrakcyjność regionu i przyczyni się do zmiany wizerunku gminy poprzez wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej.  Bezpośredni adresaci zadania to zarówno parafianie jak i cała lokalna społeczność Gminy Sławno. Wzrost atrakcyjności zabytku przyczyni się z pewnością do rozwoju turystyki gdyż obiekt znajduje się w zasięgu tworzonego szklaku turystycznego konnego województwa łódzkiego, sąsiaduje ze szlakiem obiektów drewnianych województwa świętokrzyskiego.

Prace zostały wykonane w 2011 roku  i obejmowały następujący zakres:
 • ostrożny demontaż boazerii drewnianej z listew
 • roboty odgrzybieniowe
 • odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi
 • impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków – metoda natryskowa
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych – podwaliny
 • odeskowanie ścian deskami
 • gzyms drewniany – przygotowanie, wycięcie, szlifowanie, montaż
 • faseta drewniana nad gzymsem
 • wykonanie obróbki okien i drzwi
 • usuwanie przemalowań dwóch i więcej politury lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampom ultrafioletową
 • rusztowania ramowe warszawskie-wywiezienie gruzu spryzmowanego boazeria z demontażu
 • demontaż obiektów drewnianych stałych
 • montaż obiektów drewnianych stałych.

Źródła finansowania zadania:

 • Województwo Łódzkie - 64 141,00 PLN
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków - 40 000,00 PLN
 • Wkład własny Parafii - 66 901,83 PLN
Prace remontowe wewnątrz kościoła

zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu


zdjęcia z remontu

zdjęcia z remontu


zdjęcia z remontu


zdjęcia z remontuue

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA !!!

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia