Dzisiaj jest:  20 Marca 2023   Imieniny: Joachima, Kiry
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5126382
gości
 
  
MAŁE PROJEKTY - "KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z...
logo                logo              logo


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn.


"KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji"


mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Region opoczyński słynie z bogatej tradycji i kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez jego mieszkańców. Barwne pisanki, wycinanki, pająki i stroje ludowe czynią wyjątkową aurę na tym terenie. Dodatkowo skoczne tańce i wesołe przyśpiewki ludowe sprawiają, iż miejsce to jest mocno kojarzone z kulturą folkową w całym kraju.
  opoczyńska para ludowa opoczyńskie wycinanki wycinanki opoczyńskie pisanki opoczyńskie pająki

Mieszkańcy regionu podejmują szereg starań, aby bogata tradycja   i kultura była ciągle żywa i zachwycała kolejne pokolenia.
 


od września 2011 roku Gmina Sławno rozpoczęła realizację projektu pn. "KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji", który zakłada organizację zajęć muzyczno - tanecznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich. Ponadto z w ramach inicjatywy zorganizowany zostanie festiwal "Kunice na folkowo".

Całkowite koszty realizacji operacji wynoszą 25 524,14 PLN
Wnioskowana kwota pomocy 17 212,00 PLN

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sławno w wieku od 6-14 lat. W projekcie udział weźmie 26 osób (zarówno chłopcy jak i dziewczynki) które utworzą dziecięcy zespół ludowy "KUNICZANKA". W ramach projektu prowadzone będą zajęcia polegające na: nauce dot. folkloru i tradycji, zabawie ze śpiewem, nauce pieśni i przyśpiewek ludowych z regionu opoczyńskiego, opracowaniu choreograficznym do poznanych utworów, osłuchaniu z melodia tańców ludowych regionu opoczyńskiego oraz wspólnych występach.

Wszystkich chętnych zapraszamy na przesłuchanie, które odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach. Rekrutacja prowadzona będzie w pierwszej połowie września 2011 r.

Plakat


Dnia 12 września 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach odbyła się rekrutacja na zajęcia muzyczno-taneczne do dziecięcego zespołu ludowego "KUNICZANKA".

W skład komisji rekrutacyjnej weszli:
  • instruktor tańca p. Edward Rogowski,
  • choreograf p. Alina Szymańska
  • nauczyciel muzyki p. Ewa Stępniewska.
Po przesłuchaniu kandydatów w liczbie 39 osób, komisja wybrała 26 uczestników projektu: 13 dziewczynek i 13 chłopców.

REKRUTACJA

REKRUTACJA

REKRUTACJA

REKRUTACJA

REKRUTACJA

kunice

Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz promocji i podtrzymywania tradycji folklorystycznej naszego regionu. Działanie to pobudzi najmłodsze pokolenie do kultywowania dawnych obrzędów i obyczajów związanych z kulturą ludową, poszerzy zainteresowania oraz stworzy możliwości integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oferowane w projekcie działania kierowane są do młodych ludzi, przyszłych liderów, którzy stanowić będą kapitał ludzki lokalnej społeczności. Młode pokolenie dąży do pogłębienia wiedzy dotyczącej piosenek ludowych oraz wielu obrzędów ludowych przekazywanych przez dziadów i ojców. Wychodzą z założenia, że tą wiedzę należy im przekazywać, stwarzać odpowiednie podwaliny, aby pozytywne wartości były przekazywane również przez nich następnym pokoleniom. Mieszkańcy wierzą, że zdobyte umiejętności przyczynią się do promocji nie tylko naszego dorobku kulturalnego, ale i całej gminy. Działania podjęte dziś będą owocować w życiu dorosłym.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 11.45-13.45
w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach


zajęcia 

zajęcia

W ramach zajęć dzieci uczyły się również pieśni i przyśpiewek ludowych

lekcje śpiewu

lekcje śpiewu

w ramach projektu organizowane są również występy dla lokalnej społeczności. W okresie świąt Bożego Narodzenia w szkole zorganizowane zostało przedstawienie, w trakcie którego występował też zespół ludowy "KUNICZANKA":

WYSTĘPY

WYSTĘPY

WYSTĘPY

WYSTĘPYDZIEŃ BABCI I DZIADKA

20 stycznia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na wstępie pani dyrektor Beata Chrustowicz powitała licznie przybyłych gości, złożyła życzenia z okazji ich święta i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez ich wnuki.


kunice

Wśród gości znaleźli się również były dyrektor tejże placówki pan Stefan Mazur oraz pan Józef Pardej. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Kuniczanka” z piosenkami o tematyce ludowej. Zespół prowadzi p. Edward Rogowski i p. Alina Szymańska. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji oraz wystawy bożonarodzeniowej z aniołami, choinkami, ręcznie robionymi bombkami oraz innymi dekoracjami świątecznymi. Rodzice naszych uczniów przygotowali dla zebranych gości słodki poczęstunek, przy którym babcie i dziadkowie miło spędzili czas.


KUNICE

KUNIE

KUNICE

INFORMACJA

     Zgodnie z zapisami wniosku o przyznanie pomocy z dnia 9.03.2012 r. informuję, iż nazwa zadania realizowanego przez gminę Sławno zostaje zmieniona. Obecną nazwę zadania  „KUNICZANKA – w poszukiwaniu tradycji” zastępuje się:

 „KUNICZANKA – edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji”.

    Zmieniona nazwa zadania obowiązuje od 9.03.2012 r. i z dniem tym zostaje wprowadzona do dokumentacji projektu, zastępując tym samym poprzednią nazwę zadania.
      
Wójt Gminy Sławno
Tadeusz Wojciechowski

Występy w Tomaszowie Maz.

wystepy

wystepy

wystepy

wystepy


wystepyW ramach projektu zaplanowano 4 występy dla szerszej publiczności, jednak zaangażowanie uczestników oraz nieustanne zaproszenia jakie zespół dostaje sprawiły, że swoimi występami dzieci uświetniły uroczystości szkolne i kościelne.

ŚWIĘTO RODZINY W SŁAWNIE 3.06.2012

święto rodziny

ŚWIETO RODZINY

ŚWIĘTO SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY

ŚWIETO SZKOŁY

ZAPROSZENIE NA FESTIWAL
KUNICE NA FOLKOWO
festiwal

zaproszenie
Wszystkich miłośników tradycji i folkloru serdecznie zapraszamy !!!

Relacja z festiwalu

festiwal

festiwal

festiwal

festiwal

festiwal

festiwal

festiwal

festiwal

festiwalKONTAKT

Więcej informacji można
uzyskać w:
 
Urzędzie Gminy w Sławnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
tel. 44 755 18 69,
mail: fundusze@ugslawno.pl

oraz
Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

tel. 44 755 18 63, mail: spkunice@o2.pl
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia