Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129707
gości
 
  
"RAZEM ŁATWIEJ" - 7.1.1 ---> IV edycja 2012

logo
Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejBeneficjentem projektu jest Gmina Sławno a realizatorem jest
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.
Projekt realizowany jest w formie systemowej
od 1 kwietnia 2009 roku:

I edycja projektu trwała od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. --> (więcej o projekcie)

II edycja projektu trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. --> (więcej o projekcie)

III edycja projektu trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. --> (więcej o projekcie)


AKTUALNOŚCI


Będzie IV edycja "RAZEM ŁATWIEJ"  ok

         W grudniu 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie (IV edycja na 2012 rok). Obecnie jest on na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia, którą dla priorytety VII jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Rekrutacja uczestników do projektu
9 stycznia - 16 marca 2012

rekrutacja
Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie więcej informacji uzyskasz w znajdującej się na końcu tej strony zakładce "REKRUTACJA" oraz w biurze projektu - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie".ZATWIERDZENIE realizacji działań w ramach projektu "RAZEM ŁATWIEJ"

           W dniu 14 marca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - IV edycja na 2012 rok.

Całkowita wartość projektu    268 734,00 PLN
Dofinansowanie z EFS              240 516,93 PLN
Wkład własny beneficjenta        28 217,07 PLN


       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „RAZEM ŁATWIEJ”, który wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został zatwierdzony 14 marca 2012 r.  pod względem merytorycznym. W wyniku tej oceny projekt został rekomendowany do realizacji z kwotą dofinansowania na poziomie 240 516,93 PLN, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 28 217,07 PLN, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu. Łączna wartość projektu wynosi 268 734, 00 PLN.
        Ponadto informujemy, że wniosek o dofinansowanie jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie Ośrodek oczekuje na podpisanie aneksu do umowy ramowej.


Wyniki rekrutacji       rekrutacja

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w dniu 19.03.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego pn. "RAZEM ŁATWIEJ".
Działając zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w IV edycji  projektu „RAZEM ŁATWIEJ”, dokonano ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Zakwalifikowano 22 osoby - 12K / 10M. Utworzono również listę rezerwową.

start   Rozpoczęcie cyklu szkoleń

W dniu 30.04.2012r. miało miejsce rozpoczęcie cyklu szkoleń w ramach projektu "RAZEM ŁATWIEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwarcia szkoleń dokonały Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Iwona Włodarczyk oraz koordynator projektu - Beata Szlęzak. Jako pierwsze rozpocznie się szkolenie z doradcą zawodowym, które prowadzić będą - Pani Urszula Kozera i Pani Krystyna Adamczyk.

doradca             doradca

... więcej informacji w zakładkach poniżej...

Punkt informatyczny / punkt opieki


W ramach projektu „Razem Łatwiej” utworzony został punkt informatyczny/punkt opieki, w którym uczestnicy projektu mogą pod opieką informatyka skorzystać z komputerów z dostępem do internetu, a także pod czujnym okiem pedagoga zostawić swoje dzieci.
punkt opieki
Z A P R A S Z A M Y !!!

...więcej informacji w zakładce poniżej...28 września 2012 r. o godz. 14.00
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie
 odbędzie się spotkanie środowiskowe

dla uczestników projektu "RAZEM ŁATWIEJ".
SPOTKANIE
Więcej informacji znajduje się w zakładce
"SPOTKANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM"

rownosc plci
RÓWNOŚĆ PŁCI NA PŁASZCZYŹNIE ZAWODOWEJ

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, lecz w dzisiejszych czasach nie ma już zawodów zarezerwowanych tylko dla jednej płci. Za traktowanie pewnych zawodów, jako typowo męskich, a innych, jako typowo damskich, odpowiedzialne jest społeczeństwo i ciągle panujące w nim stereotypy. W dzisiejszych czasach większość zawodów stała się uniwersalna, lecz ludzie nie chcą tego dostrzec. Wolą trzymać się utartych schematów, niż otworzyć się na zmiany. Operatorem wózka widłowego może zostać zarówno mężczyzna jak i kobieta. 

Uczestniczki projektu RAZEM ŁATWIEJ podjęły wyzwanie i zapisały się na „Kurs - operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli z gazem”.


KURS           

KURS
Serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu
przed Państwową Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
oraz życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy !!!


Więcej informacji można uzyskać w BIURZE PROJEKTU:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
26-332 Sławno
Tel.: 044-755-18-54
e-mali: gops.slawno@wp.pl
                     poczta                                                           telefon
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia