Dzisiaj jest:  27 Stycznia 2023   Imieniny: Anieli, Juliana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5098454
gości
 
  
Odnowa i rozwój wsi - "Rozbudowa istniejącego...

LOGO                                                                LOGO                                     
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.

"Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy
OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa"


jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 312, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"


Rozbudowa strażnicy OSP o część świetlicową przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokoi potrzeby w sferze społecznej i kulturowej zarówno mieszkańców Prymusowej Woli jak i miejscowości ościennych oraz stworzy możliwości do spotkań integracyjnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz organizacji wiejskich.W dniu 27 czerwca 2012 roku  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy a firmą „MIX – BUD”  - Adam Wiktorowicz na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli- część świetlicowa ” Wartość realizowanych prac to kwota – 802 812,73zł brutto. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni: „CENA INŻYNIERIA I KOMPUTERY Artur Polakowski Al. Legionów 3/4 ,25-035 Kielce woj. świętokrzyskie” - Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30 listopada 2012 r.            


Pozwolenie na budowę nr 639/2011 na rozbudowę istniejącego budynku „Strażnicy OSP” – część świetlicowa  obiekt kategorii IX wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektryczną , zbiornika na ścieki sanitarne, pozwolenie  zostało wydane przez starostę Opoczyńskiego  dnia 18.10.2011 r. Inwestycja obejmuje rozbudowę budynku o część świetlicową o powierzchni użytkowej 696,34m2 powierzchni zabudowy 506,64m2  kubaturze
4 063,88m3 . Roboty budowlane rozpoczęto 27.06.2012 r.

Budynek powstaje na działce nr 81/1w miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno
Montaż finansowy projektu:
  • wartość całkowita           802 812,73 PLN
  • dofinansowanie PROW     326 346,00 PLN
  • wkład własny JST             476 466,73 PLN

prymusowa wola
ptymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
prymusowa wola
świetlica
świetlica
prace

świetlica
świetlica
świetlica
świetlica
świetlica
swietlica
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia