Dzisiaj jest:  25 Września 2023   Imieniny: Aureli, Kamila
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
LGD - Odnowa i rozwój wsi - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek"
Odnowa i rozwój wsi - "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa"
Odnowa i rozwój wsi - "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie"
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5214304
gości
 
  
Odnowa i rozwój wsi - "Rozbudowa istniejącego...
W dniu 27 czerwca 2012 roku  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy a firmą „MIX – BUD”  - Adam Wiktorowicz na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli- część świetlicowa ” Wartość realizowanych prac to kwota – 802 812,73zł brutto. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  pełni: „CENA INŻYNIERIA I KOMPUTERY Artur Polakowski Al. Legionów 3/4 ,25-035 Kielce woj. świętokrzyskie” - Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30 listopada 2012 r.            

Pozwolenie na budowę nr 639/2011 na rozbudowę istniejącego budynku „Strażnicy OSP” – część świetlicowa  obiekt kategorii IX wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektryczną , zbiornika na ścieki sanitarne, pozwolenie  zostało wydane przez starostę Opoczyńskiego  dnia 18.10.2011 r.
Inwestycja obejmuje rozbudowę:
 budynku o część świetlicową o powierzchni użytkowej 696,34m2 powierzchni zabudowy 506,64m2  kubaturze 4 063,88m3 . Roboty budowlane rozpoczęto 27.06.2012 r.
Budynek powstaje na działce nr 81/1w miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno

Osp Prymusowa Wola

OSP Prymusowa Wola

OSP Prymusowa Wola

OSP Prymusowa Wola

OSP Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Otwarcie  już za miesiąc     
 Przy strażnicy OSP w Prymusowej Woli  dobudowany został piętrowy budynek z przeznaczeniem na świetlice wiejską.  Prace na placu budowy  rozpoczęły się  pod koniec czerwca  od wylania fundamentów i wykonania prac przygotowawczych. Obecnie trwają prace wykończeniowe, wstawiono okna i drzwi oraz ocieplono całość budynku. Na zewnątrz,  wokół budynku  powstała już opaska i chodnik z kostki brukowej  pozostało  wykonanie elewacji i obróbek blacharskich. Dużo więcej prac zostało do wykonania wewnątrz  budynku.  W ramach zadania firma „Mix – Bud” która wygrała ogłoszony przez gminę przetarg , wykonała wszelkie  instalacje, otynkowała  i umalowała  ściany, wykonała podłogi  i wyłożyła schody. W dobudowanej części   zgodnie z założeniami  na parterze będą pomieszczenia gospodarcze, socjalne, biurowe i szatnia, natomiast na piętrze będzie sala świetlicowa wraz z wyposażeniem. Konieczne były również  prace modernizacyjne w istniejącej części budynku.Projekt pn. "Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa" jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 312, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"  którego koszt przekroczył kwotę 800 tys. zł.

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa wola

Prymusowa Wola

Prymusowas Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

Prymusowa Wola

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia