Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129674
gości
 
  
"RAZEM ŁATWIEJ" - 7.1.1 ---> V edycja 2013

logo
Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


OKBędzie V edycja „RAZEM ŁATWIEJ”

W styczniu 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie (V edycja na 2013 rok). Wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu systemowego spełnił wymagane kryteria formalne i został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym. Obecnie jest na etapie oceny merytorycznej przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia, którą dla priorytetu VII jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Trwa rekrutacja uczestników do projektu REKRUTACJA

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?

 Więcej informacji uzyskasz w znajdującej się na końcu strony zakładce "REKRUTACJA" oraz w biurze projektu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Przyjdź także do punktu informatycznego/ punktu opieki, znajdującego się przy ul. M.J. Piłsudskiego 1. Dowiesz się tam jak wyglądały wcześniejsze edycje Projektu, obejrzysz dokumentację fotograficzną a także skorzystasz z Internetu. ZAPRASZAMY !!!... więcej informacji o rekrutacji w zakładce poniżej ...


zatwierdzenie
ZATWIERDZENIE
realizacji działań w ramach projektu
 "RAZEM ŁATWIEJ"


Dnia 7 lutego 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - V edycja na 2013 rok.

Całkowita wartość projektu     162 908,00 PLN
Dofinansowanie z EFS                145 802,66 PLN
Wkład własny beneficjenta         17 105,34 PLN

12 marca 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi aneks do umowy ramowej, oficjalnie potwierdzając tym samym współpracę między podmiotami.


Wynik rekrutacji

Do udziału w V edycji projektu „RAZEM ŁATWIEJ” działając zgodnie z regulaminem rekrutacji zakwalifikowano 25 osób -18 kobiet i 7 mężczyzn. Z beneficjentami ostatecznymi zostaną podpisane kontrakty socjalne. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zaproszone do podpisania kontraktów socjalnych będą kolejne osoby z utworzonej listy rezerwowej.Rozpoczęcie zajęć

Dnia 25 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie rozpoczęła się realizacja szkoleń V edycji projektu pn. „RAZEM ŁATWIEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwarcia cyklu szkoleń dokonali: Wójt Gminy – Tadeusz Wojciechowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona Włodarczyk oraz koordynator projektu – Beata Szlęzak.  Jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym.

rozpoczecie

Kapitał


BIURO PROJEKTU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
26-332 Sławno
Tel.: 044-755-18-54
e-mali: gops.slawno@wp.pl
poczta         telefon
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia