Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129760
gości
 
  
MAŁE PROJEKTY - "Z ekologią na co dzień - EKO...

logo logo logo


Małe projekty
Operacja pn.

"Z ekologią na co dzień – EKO SŁAWNO – działania promocyjne nakierowane na kształtowanie świadomości i nawyków w zakresie ważności i celowości gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Sławno"
Głównym celem projektu są działania promocyjne nakierowane na kształtowanie świadomości i nawyków w zakresie ważności i celowości gospodarki odpadami poprzez organizację spotkań związanych z promocją takich działań.Projekt ma uświadomić społeczności lokalnej wpływ indywidualnych codziennych decyzji konsumpcyjnych na stan środowiska naturalnego.


Beneficjent: Gmina Sławno   

Kwota dofinansowania: 30000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 44470,24 PLN           

       W dzisiejszych czasach problem z odpadami jest ogromny. Trudności niesie ze sobą nie tylko nadmierne wytwarzanie odpadów ale również ich nieodpowiednie składowanie. Zjawiska takie można już zauważyć w środowisku lokalnym. Szczególnie daje o sobie znać niska świadomość ekologiczna mieszkańców w tym także mieszkańców Gminy Sławno.
        To właśnie z niej biorą początek wszystkie pozostałe problemy, wśród których na pierwszy plan wysuwają się następujące zagadnienia, takie jak nadmierne wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych oraz brak segregowania odpadów, co powoduje, że często w naszych domach, najczęściej nieświadomie, mieszamy odpady organiczne, podlegające biodegradacji (np. resztki pokarmowe) z odpadami specjalnymi (np. plastik), czy też niebezpiecznymi (np. baterie).  

      Głównym celem projektu  pn. "Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ – EKO SŁAWNO"  są działania promocyjne nakierowane na  kształtowanie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie ważności i celowości gospodarki odpadami oraz wykształcenie właściwych nawyków i zachowań dotyczących:- segregowania odpadów w gospodarstwie domowym, - wyodrębniania rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (np. przeterminowane leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe czy zużyte opony),- minimalizowania odpadów poprzez wybieranie produktów w opakowaniach wielokrotnego użycia lub nadających się do recyklingu,- kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców posiadających do tego warunki. Realizacja projektu pn. "Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ – EKO SŁAWNO" polegać będzie na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Zadaniem prowadzonej przez Gminę Sławno w ramach projektu kampanii edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych. W ramach projektu przewidziany jest cykl spotkań „Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ – EKO SŁAWNO” na których innowacją  będzie tematyka działań promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Projekt ma uświadomić społeczności lokalnej wpływ indywidualnych codziennych decyzji konsumpcyjnych na stan środowiska naturalnego.


Certyfikat innowacyjnosci
__________________________________________________________________________________
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia