Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129661
gości
 
  
Kluby sportowe
Na terenie Gminy Sławno  działają  kluby  sportowe, które przy ścisłej współpracy  z Gminą Sławno realizują   zadania  w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1/ Ludowy  Klub Kolarski „ LUKS Sławno”       
2/ Ludowy Klub Sportowy „ Sławno”       
3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK”       
4/ Uczniowski Klub Sportowy „ Prymusowa Wola ”      
5/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Sławno”      
6/ Uczniowski Klub Sportowy „ KAZIUK”przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza
     Wielkiego  w Szadkowicach


1/ Ludowy  Klub Kolarski „ LUKS Sławno”

 Powstał w 2008 roku. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod  Nr 6-21/08. Klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w zakresie kolarstwa. Prowadzi  sekcje kolarską o specjalnościach: kolarstwo górskie, szosowe, przełajowe i torowe. Klub przeprowadza całoroczne  szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo  w zakresie kolarstwa.
Zawodnicy tego Klubu uprawiając sport wyczynowy osiągają wiele sukcesów  w zawodach na szczeblu  krajowym  i  międzynarodowym -często stają na podium i zdobywają  liczne medale.  Wśród  wychowanków  LKK LUKS „ Sławno” są mistrzowie i wicemistrzowie Polski w kolarstwie.
Prezesem Klubu jest Pan Zbigniew Gierczak.

2/Ludowy Klub Sportowy „ Sławno”     
 Ludowy Klub Sportowy „ Sławno” powstał w 1999 roku. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod Nr  6-16/06. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego. Cele statutowe klub  realizuje poprzez organizowanie imprez
i festynów  sportowo – rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku  wśród mieszkańców Gminy Sławno. Klub wielokrotnie  organizował mitingi i turnieje sportowe  dla  dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezesem Klubu jest  Pan Doroteusz Bugaj.

3/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK.
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK” powstał 16.01.2007 r. Wpisany został do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod nr 5-27/07. Klub zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków z zasięgu działania szkół z terenu gminy Sławno. Głównym celem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIJCZYK” w Sławnie, jest  współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Cele te Klub realizuje poprzez organizowanie zawodów i turniejów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sławno, wyłanianie najbardziej uzdolnionych sportowo i umożliwianie im startu na wyższych szczeblach rywalizacji. Klub prowadzi swoją działalność z dotacji gminy Sławno i składek członkowskich. Zasięg działania klubu – to dwa gimnazja i sześć szkół podstawowych. Pod kierunkiem  członków „MUKS OLIMPIJCZYK ”(wykwalifikowanej kadry nauczycieli wychowania fizycznego) dzieci i młodzież szkolna  osiąga  liczne sukcesy  w zawodach powiatowych, rejonowych  oraz wojewódzkich. Prezesem Klubu jest Pani Wioletta Kosylak.

4/Uczniowski Klub Sportowy „ Prymusowa Wola”
Klub powstał  w 2003 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem  5-21/03 Klub działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli. Zrzesza uczniów, rodziców  i nauczycieli. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz dążenie do profesjonalnego szkolenia zawodników i zawodniczek przygotowujących się do zawodów sportowych.Zawodnicy  Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prymusowa Wola” uczestniczą w zawodach i rozgrywkach  sportowych   na szczeblu  gminy,  powiatu, regionu i województwa.
 Zgodnie ze statutem  Klub  prowadzi sekcje: piłki  nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkoatletyczną. Największe  osiągnięcia  ma  sekcja  lekkoatletyczna. Prezesem Klubu jest Pani Urszula Kowalczyk.

5/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Sławno”.
 Powstał w 2001 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem 5-20/02. Wychowankowie Ludowego Uczniowskiego Klubu   Sportowego „ Sławno” kontynuują program szkolenia w zakresie kolarstwa w LKK „ LUKS  Sławno”.

6/Uczniowski Klub Sportowy „ KAZIUK” przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 
Jest  to najmłodszy klub sportowy działający  w Gminie Sławno. Powstał w  lipcu 2010 roku. Został wpisany do ewidencji  stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego  pod numerem 5-32/10. Klub działa przy Publicznym Gimnazjum  im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. Prowadzi sekcje: piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej  i piłki ręcznej. Zawodnicy uczestniczą  w  rozgrywkach  sportowych  na szczeblu gminnym i powiatowym. Klub uczestniczy w organizacji  turniejów i mitingów sportowych dla mieszkańców gminy. Prezesem Klubu jest Pani  Justyna Cichańska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia