Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129744
gości
 
  
„Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” 9.1.1

baner
Projekt "„Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno"
jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Gmina SŁAWNO w okresie od 01.03.2014 do 31.08.2014  realizuje projekt w ramach:

  • Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,· 
  • Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  • Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie dla Gminy Sławno na  realizację projektu pn. „Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” w łącznej kwocie  523.620,30 PLN
 – co stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Jest to projekt  systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie przygotowywania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 6 oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych na terenie Gminy Sławno.
Na jeden oddział przedszkolny przyznano   dofinansowanie w kwocie - 87.270,05 PLN

Podpisanie umowy na organizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sławno


Podpisanie umowy

_______________________________________________________________________________________

W ramach projektu:
zakupiono wyposażenie i montaż placu zabaw
dostosowano toalety do potrzeb dzieci młodszych
zmodernizowano toalety dla personelu
zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach
zakupiono meble i wyposażenie wypoczynkowe
zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne
zakupiono sprzęt ICT


   

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu wsparte oddziały przedszkolne będą utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu tj.  w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

______________________________________________________________________________________
 
 
Galerie
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia