Dzisiaj jest:  02 Kwietnia 2023   Imieniny: Franciszka, Malwiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5132208
gości
 
  
PPWOW Świetlica Przedszkolna


W wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na usługi
integracji społecznej "Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe" wyłoniono jednego usługodawcę – Publiczną Szkołę Podstawową im. W. i H. Ossowskich w Kunicach.

Podpisanie umowyW dniu 9 lutego 2009 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach Panią Beatą Chrustowicz a Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Tadeusza Wojciechowskiego.

W ramach zadania prowadzona będzie: świetlica przedszkolna oraz zajęcia świetlicowe. Ze środków Programu przeprowadzono remont pomieszczeń, zakupiono odpowiednie wyposażenie m.in. meble przedszkolne, zabawki, leżaczki, pomoce dydaktyczno - wychowawcze, komputery.

W ramach realizowanych programów realizowane będą zajęcia: opiekuńczo - wychowawcze, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, ruchowe, informatyczne oraz język angielski dla najmłodszych. Z Programu PPWOW finansowane będą również wyjazdy dzieci na wycieczki, do teatru oraz na basen.

Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 2 marca 2009 r. i będzie trwać do 24 grudnia 2009 r. Z usług świetlicy przedszkolnej będzie korzystać 35 dzieci, a w zajęciach świetlicowych uczestniczyć będzie około 45 dzieci.

A tak wyglądało przygotowanie pomieszczeń.Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
Przygotowania
REKRUTACJA

W m-cu lutym a konkretnie do 20 lutego 2009 r. trwał nabór do świetlicy przedszkolnej oraz na zajęcia świetlicowe. Zorganizowano szereg spotkań z rodzicami, na których omówiono szczegółowo programy realizowanych zajęć oraz zasady, które będą obowiązywać w świetlicy przedszkolnej. W zebraniach prowadzonych przez dyrektora szkoły uczestniczył Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski.

Rekrutacja
Rekrutacja
Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 2 marca 2009 r. i będzie trwać do 24 grudnia 2009 r. Z usług świetlicy przedszkolnej będzie korzystać 35 dzieci, a w zajęciach świetlicowych uczestniczyć będzie około 45 dzieci.

Podczas zajęć
Podczas zajęć
Podczas zajęć
Podczas zajęć
Wycieczka do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie

17 marca 2009 roku odbyła się pierwsza wycieczka zorganizowana dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy przedszkolnej w Kunicach. Dzieci we wtorek rano wyruszyły autobusem do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie na przedstawienie teatralne pt. "Czarnoksiężnik z krainy OZ".
Opiekę sprawowały i czuwały nad bezpieczeństwem uczestników nauczycielki i 4 rodziców:
 • Pani Edyta Wróbel,
 • Pani Marta Jędrzejewska,
 • Pani Eliza Piasecka,
 • Pani Ania Borkowska.
Pomimo, iż byli to najmłodsi widzowie wśród publiczności zgromadzonej na sali, dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały spektakl i chętnie brały udział w prowadzonych konkursach.

Wyjazd finansowany był z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach działania Usługi i młodzieży "Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe".

Wycieczka do MDK
Wycieczka do MDK
Wycieczka do MDK
Wycieczka do MDK
Wycieczka do MDK
Wycieczka do MDK


Inauguracja usługi

W dniu 29 kwietnia 2009 roku w publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich odbędzie się uroczysta inauguracja usługi „ Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe”.
Na inauguracje zaproszono:
 • Zbigniewa Włodkowskiego - Wiceministra Edukacji NarodowejMarka
 • Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
 • Wiktora Olszewskiego - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Wiesławę Zewald - Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Urszulę Rorat - Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
 • Joannę Druszcz - Starszego Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty
 • Krystynę Fuerst - Konsultanta Regionalnego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Łodzi
 • Annę Mroczek-Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
 • Barbarę Sidor-Pietros - Zastępcę Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Marię Kaczmarczyk - Podinspektora w Zespole ds. Pomocy i Integracji Społecznej w Łodzi
 • Iwonę Gorczyczewską - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Agnieszkę Kucharską - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Józefa Roga - Starostę Powiatu Opoczyńskiego
 • Bolesława Wiktorowicza - Przewodniczącego Rady Gminy Sławno
 • Krzysztofa Michalskiego - Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Sławno
 • Stanisława Zdulskiego - Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sławno
 • Stanisława Fijałkowskiego - Członka Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sławno
 • Jana Dębowskiego - Członka Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sławno
 • Arkadiusza Knapa - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno
 • Stanisława Borkowskiego - Przewodniczącego Komisji Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Sławno
 • Antoniego Kotusiewicza - Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Sławno
 • Ks. Janusza Kępczyńskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kunicach
oraz dyrektorów szkół z terenu gminy Sławno.

Podczas inauguracji zostaną poświęcone sale. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach artystycznym występem powitają swoich młodszych kolegów w murach szkoły. Następnym punktem uroczystości będzie występ dzieci biorących udział w zajęciach świetlicy przedszkolnej oraz zajęciach świetlicowych połączone z pasowaniem na przedszkolaka.

ZaproszenieW dniu 29 kwietnia 2009 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach odbyła się uroczysta inauguracja usługi „ Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe”. Na inauguracji gościli:
 • Joanna Druszcz - Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty
 • Krystyna Fuerst - Konsultant Regionalny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Łodzi
 • Barbara Sidor-Pietros - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Józef Róg - Starosta Powiatu Opoczyńskiego
 • władze gminy Sławno
 • dyrektorzy szkół z terenu gminy Sławno.
Uroczystość rozpoczął wójt Gminy Sławno p. Tadeusz Wojciechowski witając zebranych gości. Następnie dyrektor szkoły p. Beata Chrustowicz przedstawiła krótki rys historyczny tworzenia „świetlicy przedszkolnej” i „zajęć świetlicowych”.

OtwarcieOtwarcie
OtwarcieOtwarcieZajęcia dydaktyczne prowadzone w świetlicy przedszkolnejŚwietlica przedszkolna
zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Renatę Klimek.
Świetlica przedszkolna
zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Renatę Klimek.
Świetlica przedszkolna
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
prowadzone przez panią Edytę Antosik.
Świetlica Przedszkolna
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
prowadzone przez panią Edytę Antosik.
Świetlica przedszkolna
zajęcia z logopedą
prowadzone przez panią Martę Nowak- Jędrzejewską.
Swietlica przedszkolna
zajęcia z logopedą
prowadzone przez panią Martę Nowak- Jędrzejewską.
Świetlica przedszkolna
wyjazd na wycieczkę do MDK w Opocznie
na przedstawienie pt. „Skarb dobroci”.
Na zdjęciu dzieci ze świetlicy przedszkolnej
wraz z ich opiekunami.
Świetlica przedszkolna
Przedstawienie Pt. „Skarb dobroci”.
Świetlica przedszkolna
Przedstawienie Pt. „Skarb dobroci”.
Śwoetlica przedszkolna
Uroczyste otwarcie obchodów DNIA RODZINY przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kunicach.
Świetlica przedszkolna
Wizyta policjantów z Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie w celu omówienia zasad prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym.
Świetlica przedszkolna
Dzieci wraz z rodzicami pieką kiełbaski na ognisku w DNIU RODZINY
Świetlica przedszkolna
Zabawy dzieci na zjeżdżalni
Świetlica przedszkolna
Dzieci wraz z rodzicami pieką kiełbaski na ognisku w DNIU RODZINY
Świetlica przedskolna
Dzieci ze świetlicy przedszkolnej wraz z rodzicami świętują DZIEŃ RODZINY
Świetlica przedszkolna
Dzieci ze świetlicy przedszkolnej przedstawiają krótką część artystyczną w DZIEŃ RODZINY
Świetlica przedszkolna
Konkursy zorganizowane przez nauczycieli dla rodziców i dzieci ze świetlicy przedszkolnej w związku z uroczystymi obchodami DNIA RODZINY.WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW Z KUNIC

20 sierpnia odbyła się kolejna wycieczka dzieci ze świetlicy przedszkolnej w Kunicach. Dzieci w czwartek rano wyruszyły autobusem w daleką podróż, bo aż do Łodzi. Przedszkolaki w tym dużym mieście zwiedzały Miejski Ogród Zoologiczny. Po oglądaniu i podziwianiu zwierząt mieszkających w ZOO dzieci wraz ze swoimi opiekunami wyruszyły do centrum zabaw „AGATKA”.

W wycieczce tej brało udział czterdzieści jeden przedszkolaków.
Nad bezpieczeństwem wszystkich dzieci czuwały nauczycielki: Ewa Stępniewska, Iwona Wróbel, Małgorzata Szubert, Marta Nowak-Jędrzejewska.
Opiekunami grupy były również Panie: Wioleta Anduła, Beata Bednarczyk i Halina Kołodziejczyk.

Wycieczka ta finansowana była ze środków, które zostały pozyskane z programu: „ Rozwój zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym poprzez świetlice przedszkolne i zajęcia świetlicowe”.


Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOO
Wycieczka do ZOOZebranie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do świetlicy przedszkolnej
od 1 września 2009 r.


PPWOW Przedszkole
PPWOW Przedszkole
zebranie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do świetlicy przedszkolnej od września 2009 r.
zebranie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do świetlicy przedszkolnej od września 2009 r.
PPWOW Przedszkole
PPWOW Przedszkole
zebranie z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do świetlicy przedszkolnej od września 2009 r.
pierwsze zabawy dzieci, które uczęszczają do świetlicy przedszkolnej od września 2009 r.
 

Powrót  Drukuj   
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia