Dzisiaj jest:  23 Stycznia 2022   Imieniny: Fernandy, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
4866627
gości
 
  
Budowa Zintegrowanego Systemu s-Usług Publicznych...

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym oczywiście z Gminą Sławno.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowita wartość projektu to 22 112 530,00 zł, w 85% (18 795 650,50 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 316 879,50 zł) stanowi wkład własny. W Gminie Sławno przedstawiało się to następująco: 26 496,26 zł wkład własny, 154 250,27  dofinansowanie EFRR, razem wartość projektu wyniosła 180 746,53 zł.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Sławno, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:

 • Osiem markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,
     Komputer

 • Trzy urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP
  Urządzenie wielofunkcyjne

 • Drukarkę Kyocera FS-1300DN,
  Drukarka

 • Skaner Epson GT-S50,
  Skaner

 • Dwa infomatyumieszczone w siedzibie Urzędu Gminy Sławno oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie,
  Infomat

 • Trzy serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,
  Serwer

 • Dwa urządzenia do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect,
  Beckup

 • Drzwi antywłamaniowe typu WSL - 2 szt.,
  Drzwi

 • Firewall sprzętowy - 2 szt.,
  Firewall

 • Przełącznik dostępowy - 2 szt.
  Przełącznik

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

 

Ponadto w ramach projektu zakupiliśmy system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 32 stanowiska.

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. 

Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP –http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest uruchomienie następujących spraw: pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskanie świadczenia rodzinnego.

Ponadto, w SEOD procedowane będą również sprawy inicjowane „papierowo”. Po zeskanowaniu wniosku papierowego dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji elektronicznej. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

Wdrożenie „Wrót Regionu Łódzkiego” pozwoli na równie łatwe wykonywanie nieskomplikowanych czynności administracyjnych, takich jak np. uzyskanie pozwoleń, czy odpisów aktów stanu cywilnego. Barierą bywają tutaj czasem przepisy i regulaminy, a także świadomość obywateli i urzędników – przywiązanych do procedowania „papierowego”. Niewątpliwie informatyzacja administracji publicznej jest zjawiskiem nieuchronnym, które winno wpłynąć na ograniczenie biurokratyzacji Państwa. Od nacisku środowisk obywatelskich zależeć będzie, jak szybko ta informatyzacja nastąpi i zakorzeni się w naszej świadomości.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie:

 http://www.elodzkie.pl.


Fundusze Europejskiego dla rozwoju regionu łódzkiego

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia