Dzisiaj jest:  27 Marca 2023   Imieniny: Ernesta, Jana
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5129717
gości
 
  
NIEBIESKA KARTA

Niebieska Karta jest procedurą interwencji służb wobec problemu przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Formularz ten stanowi pouczenie dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, zawierające informacje czym jest przemoc, jakie są jej najczęstsze formy, gdzie szukać pomocy.

Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” zostaje przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, niezwłocznie w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury, który następnie przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”. Z kolei w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie  wypełniana jest „Niebieska Karta – D”.

W ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

  1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania tego typu zachowań,
  3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
  4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
  5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowanych działań.

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia